نگاهی به آخرین تحرکات حقوقی ها چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ 9:49
معاملات دیروز بازار سهام در بین حقوقی ها در حالی پیگیری شد که شرکت سرمایه گذاری تدبیر 15 میلیون و شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین یک میلیون و 700 هزار سهم بیمه ملت را خریداری کردند.

براساس گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت نیز بیش از یک میلیون سهم بانک کارآفرین را خرید و 22 میلیون و 400 هزار سهم لیزینگ رایان سایپا نیز به سبد سرمایه گذاری های شرکت سهامی بیمه آسیا رفت.

در عین حال طی معاملات دیروز شرکت گروه بهمن خریدار بیش از 7 میلیون سهم توسعه معادن روی ایران بود تا در نقش یکی از حقوقی های فعال بازار ظاهر شود.

همچنین صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز 170 میلیون سهم بانک پاسارگاد را به پرتفوی بورسی خود افزود تا درصد مالکیتش در شرکت مذکور به بیش از 930 میلیون سهم برسد.

در عین حال شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد بیش از یک میلیون سهم بانک انصار را خرید و شرکت سرمایه گذاری مهر با خرید بیش از یک میلیون سهم سرمایه گذاری سپه اقدام به افزایش تعداد این سهم در پرتفوی سرمایه گذاری های خود کرد.

بیش از 50 میلیون سهم پتروشیمی شیراز نیز به سبد سرمایه گذاری های "پارسان" اضافه شد و بیش از یک میلیون سهم بانک پارسیان به شرکت مهرآفرینان دوران اختصاص پیدا کرد.

در مقابل خریداران دیروز بازار سهام، عده ای از حقوقی ها نیز در نقش فروشنده ظاهر شدند و اقدام به عرضه سهام کردند.

شرکت سایپا 22 میلیون و 300 هزار سهم لیزینگ رایان سایپا را فروخت و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران فروشنده یک میلیون و 500 هزار سهم سرمایه گذاری ساختمان ایران بود.

در عین حال بیش از یک میلیون سهم ایران خودرو دیزل توسط شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در بازار عرضه شد و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بیش از 25 میلیون سهم پتروشیمی شیراز را فروخت.

در پایان گفتنی است 9 میلیون و 700 هزار سهم لیزینگ خودرو غدیر نیز از سبد سرمایه گذاری های شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان خارج شد.

نوشته شده توسط تیم راهبریEPSNEWS  | لینک ثابت |