فاذر قصد افزایش سرمایه خود از 30 میلیارد تومان به 100 میلیارد تومان ( معادل 233.3 درصد) را دارد.این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت ( املاک کارخانه اراک،املاک دفتر مرکزی،املاک مجتمع ورزشی،املاک کارگاه عسلویه و املاک منازل سازمانی) می باشد. هدف افزایش سرمایه هم اصلاح ساختار مالی ، استفاده از معافیت مالیاتی ،ترمیم حد مطلوب نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها،تغییر نگرش سیستم بانکی به شرکت و اراتقا جایگاه شرکت در میان کارفرمایان می باشد
پرشین تحلیل

نوشته شده توسط تیم راهبریEPSNEWS  | لینک ثابت |